Lista documente infiintare firma

Cartierul Meu

Documente necesare infiintare firma

Acte necesare pentru deschiderea unei firme. Ce documente trebuie depuse la dosar pentru inregistrarea unei firme la O.N.R.C.?

 • Cerere (formular O.N.R.C.).
 • Rezervarea denumirii firmei.
 • Act constitutiv (autentificat de catre un avocat sau un notar public) la intocmirea caruia trebuie stabilit obligatoriu:
 • - obiect principal de activitate;
 • - obiect secuntar de activitate;
 • - denumire firmei (cu numarul rezervarii eliberate de catre O.N.R.C.);
 • - administratorii/asociatii firmei;
 • - aportul la capitalul social al fiecaruia dintre asociati;
 • Cazierul fiscal al fiecaruia dintre asociatii si administratorii firmei.
 • Contract de comodat/inchiriere al spatiului unde va fi sediul social.
 • Acordul asociatiei de locatari/proprietari si al vecinilor.
 • Copie a actului de proprietate al sediului social.
 • Copie dupa Cartile de Identitate sau Pasapoartele asociatilor.
 • Declaratii ale asociatilor firmei(autentificate).
 • Specimen de semnatura al administratorului(lor) firmei.
 • Procura asociatilor pentru persoana imputernicita sa depuna dosarul la O.N.R.C. (autentificata).
 • Dovada depunerii capitalului social la banca aleasa de asociatii firmei.
 • Declaratie (formular O.N.R.C.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu/fara activitate la sediu).
 • Vectorul Fiscal - Anexa 1
 • Alte documente (dupa caz):
 • - in cazul schimbarii numelui/numarului strazii este necesara si o Adeverinta eliberata de Primaria competenta (biroul de cadastru).
 • - adverinta pentru studentii ce intrunesc toate conditiile si doresc sa beneficieze de facilitatile legale ce li se ofera.